Fotogalerij

Kaart

Katholieke parochiekerk St. Johannes der Täufer

Katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer
In der Olk
54515 Minheim


email
Internet

Beschrijving

De nieuwbouw van de Minheimer kerk 160 jaar geleden stelde de dorpsbevolking voor een grote opgave, omdat de financiële middelen schaars waren. Daarom besloten de mannen van het dorp om de opgravingen van de funderingen zelf uit te voeren; aan het einde van de reeds uitgezette plattegrond werden droge steenresten gevonden. Om een gunstige uitgraving van de funderingen te verkrijgen, werd besloten om het snaarraamwerk langs de lengteas te verplaatsen. Hierdoor was de plattegrond veel groter dan oorspronkelijk gepland. Het interieur van de kerk wordt gedomineerd door het driedelige altaar: de koormantel met zijn barokke zuilenarchitectuur is afkomstig van de Trierse stadskerk Sankt Gangolf op het marktplein en werd in 1760 gebouwd. De leiding van de Minheimer-kerk verwierf deze artistieke zeldzaamheid voor de parochiekerk in het jaar 1848. Het tabernakelaltaar kwam in 1889 in het klooster en de parochiekerk Sint Thomas aan de Kyll. In 1987 werd het herenigd met de grote achtermuur in Minheim. In 1964 vond een eerste renovatie van het heiligdom plaats, waarbij de zuilarchitectuur werd geschilderd en de deelstaat Rijnland-Palts een barokke figuur uit Marienstatt aan de parochie Minheim schonk, die als tweede kerkpatroon Hubertus aan de linkerzijde staat. Het centrum van het altaar was in die tijd een rococokruis, geschonken door het bisdom Trier, dat nu in de torenzaal hangt, geflankeerd door twee afbeeldingen, waarvan de rechterzijde afkomstig is van de Trierse stadskerk van Sankt Gangolf. Toen in 1987 de Altareinrichtung van Sankt Gangolf weer volledig in Minheim was, begon de tweede renovatie, die in 2001 werd voltooid met de aankoop van het Nikolausglocke. Kostbare marmeren treden leiden naar het feestaltaar en de ambo, die ijzeren werken uit de voormalige communiebank als decoratieve roosters bevatten. De tabernakel is volledig bewaard gebleven in de historische vondst. Twee figuren staan voor geloof en hoop. De Eucharistie in het midden is liefde. Aan de rechterkant van de koormantel staat de eerste kerkpatroon, Johannes de Doper, die Rudolf Müller uit Lutzerath in 1994 oprichtte. De grote engelen van de altaarreconstructie zijn hier origineel. De figuur van de verrezen Christus behoort tot de basisuitrusting van de kolomreconstructie. De Moeder Gods aan de linkerkant van de kerk is een stenen afgietsel van de Akense Madonna. Het werd aangepast aan de figuren van het altaar in de kleuren. De figuur van de heilige Jozef (rechts), die in 2002 door de Zuid-Tiroolse Hermann Josef Runggaldier werd gemaakt, werd niet aangepast. Jozef en het Kindje Jezus zijn verbonden door de druif. Zij nemen in hun leven wat het leven van veel mensen aan de Middenmoezel uitmaakt. De weg door de kerk gaat gepaard met een kruisweg van goede nazarese kunst, die jarenlang rustte op het pastoriepakhuis van een Moezeldorp. De kruisweg wordt onderbroken door het beeld van een pijnlijke moeder uit het einde van de 16e eeuw. In de tegenoverliggende nis van het raam naast de wenteltrap naar de galerij bevinden zich twee sluitstenen van de waarschijnlijk eerste Minheimer parochiekerk (midden 11de eeuw). Ze bevonden zich voor de rij huizen links van de ingang van de kerk. In het midden zie je de gotische pastorie. Het orgel dateert uit 1893 en is het werk van de gebroeders Voltmann uit Klausen. De Minheimer Geläut werd in 2001 aangevuld met een vierde klok, gewijd aan de heilige Nicolaas van de Barrage. Het is een goed Minheimer bel, het heeft een fries van koekoeken aangetrokken. (De koekoekoek is de spottende vogel van de Minheimer). Met zijn diepe bourdon (brommende bas) geeft het een zeer plechtig karakter aan het luiden van de klokken.