Fotogalerij

Kaart

Wasserwerk in Burgen von 1911

Wasserwerk Burgen
In der Messs
54472 Burgen

Beschrijving

Algemene geschiedenis van het waterleidingbedrijf
In de Griekse stad Pergamon (Bergama), ongeveer 100 kilometer ten noorden van het huidige Izmir in Turkije, werd rond 200 jaar voor Christus een waterleidingbedrijf gebouwd dat de inwoners van bron- en oppervlaktewater voorzag van bron- en oppervlaktewater uit zijrivieren tot op 40 kilometer afstand. Het hoogtepunt was een drie kilometer lange hogedrukpijpleiding die volgens het principe van communicerende leidingen een vallei doorkruiste. Voorheen werden in soortgelijke gevallen dure aquaducten gebouwd, bijvoorbeeld rond 800 voor Christus in het zuiden van Armenië, waar een 56 kilometer lange pijpleiding jaarlijks ongeveer 40 miljoen kubieke meter bronwater naar de stad Tuschpa in de Urartianen bracht. In de 7e eeuw voor Christus werd de Assyrische stad Ninive bevoorraad door een systeem van 18 bronrivieren, die in totaal 80 kilometer aan pijpleidingen omvatten. De hangende tuinen van de Semiramis in Babylon - rond 600 voor Christus - werden geïrrigeerd door een pompstation: een door een god aangedreven pompstation tilde een eindeloze keten van emmers gevuld met water naar de bovenrand van de glooiende tuinen. De aquaducten zijn bekend in Rome rond de eeuwwisseling. In de 1ste eeuw voor Christus beschrijft Vitruvius de Romeinse loopwielen, die door vertrappelende mannen in het bovenste gedeelte in bedrijf werden gehouden, die zo de kracht van het stromende water verdrongen en het water uit de onderste bekkens in hogere kanalen "pompten". Rond 900, toen dit Moorse centrum de grootste stad van Europa was, omvatte het waterleidingbedrijf van Córdoba onder meer pompwielen met huishoogte (Norias), die het rivierwater naar hogere primaire kanalen transporteerden, van waaruit het over het hele gebied via secundaire kanalen werd verdeeld. (Bron: Wikipedia)