Favoriete gastheer vinden


Certificaten


Voorzieningen


Natuurbelevenis Moezelland

Moezel en Saar dienen als waterweg, maar ze bieden ook belangrijke leefruimte voor veel dier- en plantensoorten. In de bovenloop van de sluizen is de stroomsnelheid van de twee rivieren geringer. Veel vissoorten zoals de voorn gebruiken deze stukken water als paaiplaatsen. Op vlakke oevergebieden rijzen withoutbeemden met elzen en wilgen op in de Moezel. Ze bieden broedplaatsen en voedselbronnen voor veel vogelsoorten en insecten. In het voorjaar zijn de kleine vogelsoorten zoals rietgors en moeraszanger te horen. Vaak is aan de oevers de grauwe reiger bij het zoeken van voedsel te observeren. Op de open oevers liggen hooilanden en heesters langs het water. Als klodders verf zijn rode of gele kattenstaarten te herkennen.

De rivieroevers van de Saar vormen belangrijke leefruimten voor amfibieën en vogels als bruine kikker en rivierpluvier, goed waarneembaar zijn de kolonies grijze reigers. Voor de zwerver op het water ontsluit zich op de rivieroevers een fantastisch landschapsmozaïek. Vanaf de monding van de Saar bij Konz tot aan de oerwoudachtige hangende bossen bij Taben-Rodt leidt de zwerftocht te water door verschillende beschermde gebieden, waarvan een deel van Europese betekenis is.

De Saar bezit, anders dan Moezel en Sauer, nog in hoge mate natuurlijke oevers met hoge variatie in structuur en typische soorten zoals rivierlibellen. Om deze te behouden is regulering van het gebruik voor recreatie noodzakelijk. Op grond van de broed- en opfoktijden van veel diersoorten in de tijd van maart tot juni mag men in deze periode de oevers niet betreden.

Zwerven op het water in het Moezelland is een bijzondere belevenis. Help door verantwoord gedrag eraan mee, natuur en leefruimten aan Moezel, Saar en Sauer in stand te houden.

Let er s.v.p. op dat er speciale regels gelden voor kanoën op de Sauer. Informatie over de regelgeving op dit gebied krijgt u bij de Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord) Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier, Deworastraße 8, 54290 Trier, Telefon:0651/4601-0, e-Mail: poststelle@sgdnord.rlp.de